Nebūsim

Kadangi mūsų svetelė Raggana pasiligojo ir liko pajūryje.. Einam melstis miško dievams už Ragganos sveikatą!