Nebus ryšio

Tuoj tuoj. Kažkas elektrą tvarko, tai kantrybės – galimi sutrikimai ;)