PLAY

PLAY

Pasaulio laiku

Pasaulio laiku

PASAULIO LAIKU // Trečiadieniais 17 val. // giedre.birzyte@cr.vu.lt

Laidose bendraujame su praktikais ir akademikais, kurie dalinasi savo patirtimis ir žiniomis
apie pasaulį, ypač kylančių jo regionų – Azijos, Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų Rytų šalių
kultūrą, žmones ir aktualijas, kuriomis jie gyvena. Laidų serijoje paseksime Vilniaus universiteto
alumnų, dėstytojų ir universiteto bičiulių kelionių ir atradimų keliais, kurie veda į Indoneziją, Kubą,
Ugandą, Palestiną, Ganą, Malį ir daugybę kitų pasaulio kraštų.

Laidos rengiamos kartu su Vystomojo bendradarbiavimo platforma (www.vbplatforma.org),
o jas padeda įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamo projekto „Darni Europa visiems“ (angl.
Make Europe Sustainable for All) lėšos.

Pasaulio laiku Pasaulio laiku

LAIDŲ ARCHYVAS

testas